0 %

شرکت تجارت صنعتی فنون شرق

تامین کننده قطعات و تجهیزات صنعتی

مکانیکال - تاسیسات - برق و ابزار دقیق - قطعات و تجهیزات توربین های گازی

ارتباط باما